Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Prezes NFZ podpisał zarządzenie dot. zmian w pakiecie onkologicznym w AOS

aktualnosci_NFZ_mini.jpg

aktualnosci_NFZ_mini.jpg

Prezes NFZ podpisał zarządzenie z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. W zarządzeniu wprowadzono zmiany dotyczące zasad rozliczania i finansowania świadczeń diagnostyki onkologicznej.

Zarządzenie dostosowuje przepisy do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego zmieniającego dotychczasowy wzór tej karty.

W zarządzeniu dokonano modyfikacji definicji:

1) wstępnej diagnostyki onkologicznej wskazując, że jest ona realizowana w celu wykluczenia albo potwierdzenia lub istotnego uprawdopodobnienia nowotworu złośliwego,

2) specjalistycznego świadczenia zabiegowego wskazując, że w uzasadnionych medycznie przypadkach obejmuje wydanie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Jak czytamy w uzasadnieniu do zarządzenia: - W celu zwiększenia roli rodzaju AOS w realizacji świadczeń „szybkiej terapii onkologicznej” oraz zmotywowania świadczeniodawców do wykonywania tych usług w terminie oczekiwanym w roku 2017, tj., w okresie 7 tygodni, w przedmiotowym zarządzeniu wprowadza się wskaźnik 1,2 dla wyceny pakietów pogłębionej diagnostyki onkologicznej. Bonus 20% odnosi się do finansowania diagnostyki pogłębionej w sytuacji, w której:

• karta wystawiona została w POZ oraz diagnostyka wstępna została wykonana w ciągu 4 tygodni, a diagnostyka pogłębiona w ciągu 3 tygodni,

• karta wystawiona została w AOS, a diagnostyka pogłębiona wykonana została w terminie 3 tygodni.

Ponadto wprowadzono zmiany w załączniku nr 5c:

1) wprowadzono nowe pakiety dotyczące diagnostyki onkologicznej mięsaków kości, mięsaków tkanek miękkich oraz nowotworów prącia. Wycena tych pakietów dokonana została z wykorzystaniem informacji, dotyczących zakresu realizowanych badań składających się na pakiety i częstości ich wykonywania w odniesieniu do poszczególnych nowotworów złośliwych, uzyskanych od ekspertów współpracujących z Ministerstwem Zdrowia,

2) dopuszczono możliwość prowadzenia diagnostyki onkologicznej chłoniaków skórnych w ramach świadczeń – dermatologia i wenerologia. Zmiana wprowadzona została na wniosek Konsultanta Krajowego w dziedzinie dermatologii i wenerologii,

3) rozszerzono wykaz istotnych procedur ICD-9 o usługi niezbędne w diagnostyce nowotworów kości, jak również wątroby, nerek czy śledziony.

W ślad za wprowadzeniem pakietów dotyczących diagnostyki mięsaków kości wykaz skojarzonych zakresów diagnostyki onkologicznej rozszerzono o ortopedię i traumatologię narządu ruchu, co odzwierciedlają zmiany wprowadzone w załączniku nr 1a, 2 część a i 3a.

Ponadto ujednolicono treści załączników nr 2 część a, 2 część b i 2 cześć c określających wzory umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej co ma charakter porządkowy, dostosowujący do obowiązującego stanu prawnego wynikającego z postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących wysokości dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym Prezes NFZ określa przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym rodzaju, określając przy tym zakres tych świadczeń oraz warunki wymagane od świadczeniodawców.

Źródło: nfz.gov.pl

Powrót do: AktualnościMapa województw

Ośrodki Onkologiczne w Polsce

Więcej Mapa województw

Multimedia

Materiały prasowe

Więcej Multimedia

Nasza galeria

Fotorelacje z wydarzeń

Więcej Nasza galeria

Organizator

Partner

Popierają nas

  • Organizacje wspierające