Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Eksperci

EKSPERCI SPOŁECZNEGO MONITORINGU WDRAŻANIA I REALIZACJI PAKIETU ONKOLOGICZNEGO


Szymon Chrostowski

Prezes Zarządu Fundacji „Wygrajmy Zdrowie” im. prof. Grzegorza Madeja (zarządza i prowadzi Fundację od 2004 roku, realizowane kampanie: Prostata na lata”, „Dzień dla Zdrowia”, Rak to Nie Wyrok”, „Partnerstwo w Leczeniu”, Koalicja na rzecz walki z bólem „Wygrajmy z Bólem”, „Partnerstwo w leczeniu” i inne.). Absolwent Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Dziennikarz oraz PR i Media Manager. Wiceprezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (od 2012 r.). Uhonorowany nagrodą Św. Kamila w 2013 roku za wieloletnia edukację w dziedzinie onkologii i dotychczasowe osiągnięcia Fundacji oraz Nagrodą Zaufania Złoty Otis 2014 za pracę na rzecz poprawy sytuacji polskich pacjentów z nowotworami. Wygrał z chorobą nowotworową.

Krystyna Wechmann

Prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonkek. Działa na rzecz przywracania sensu życia kobietom po mastektomii oraz angażuje się w profilaktykę raka piersi, nie tylko na gruncie polskim, ale także europejskim. Krystyna Wechmann jest zaangażowana w działalność społeczną na rzecz kobiet z rakiem piersi od momentu zachorowania na tę chorobę. Razem z przeszkolonym tysiącem Amazonek, które pokonały raka, prowadzi wolontariat na oddziałach onkologicznych, dając chorym nadzieję i wsparcie. Jak sama twierdzi, praca na rzecz innych, nowe projekty i entuzjazm, jaki się z tym wiązał, pomógł jej zwalczyć raka i ozdrowieć. Od tamtej chwili aż do dziś służy innym chorym, by poprawić sytuację pacjentów onkologicznych w naszym kraju. Działalność Krystyny Wechmann przyczyniła się m.in. do refundacji protez piersi oraz refundacji rekonstrukcji piersi kobiet po mastektomii. Ponadto dzięki Krystynie Wechmann Amazonki mają dostęp do leczenia sanatoryjnego i turnusów rehabilitacyjnych NFZ. 

 

Prof. dr hab. n. praw. Dorota Karkowska

Adiunkt w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityku Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Dwukrotna absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w 1994 roku ukończyła kierunek administracja, praca magisterska: Prawa pacjenta, napisana w Katedrze Prawa Pracy. W 1998 roku kierunek prawo, praca magisterska: Europejska Konwencja Bioetyczna, napisana w Katedrze Międzynarodowego Prawa Publicznego. W roku 2000 uzyskała tytuł doktora nauk prawnych po obronie rozprawy: Prawa pacjenta w prawie administracyjnym i polityce społecznej a w 2014 roku tytuł doktora habilitowanego. Autorka wielu publikacji, książek i podręczników z zakresu praw pacjenta. Prezes i założyciel Fundacji Ius Medicinae. Od 2012 roku członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych na Mazowszu.

 

Małgorzata Gałązka-Sobótka

Doktor ekonomii, ekspert w obszarze rozwoju organizacji, przywództwa i kapitału ludzkiego. Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz kierownik kierunku MBA w ochronie zdrowia. Od 2002 r. adiunkt w Katedrze Zarządzania i Marketingu Uczelni Łazarskiego, od lat wykłada i szkoli w obszarze zarządzania międzynarodowego i zarządzanie zasobami ludzkimi, pod jej opieką powstało ponad 100 prac licencjackich i magisterskich z zakresu biznesu międzynarodowego i HRM. Członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, przewodnicząca Zespołu Problemowego Rady NFZ ds. leczenia szpitalnego, doradca Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia, członek Zarządu Fundacji Przestrzeni Obywatelskiej. 

 

Elżbieta Pomaska-Skrzypczak

Założycielka Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową, członkini Ashoka Polska, matka dziecka po przebytej chorobie nowotworowej.

 

 

 

 


Igor Grzesiak

Organizator i koordynator wielu ogólnopolskich akcji społecznych m.in.: „Leczyć po Ludzku”, „Białaczka – sprawdź czy nie weszła Ci w krew”, „Prawa Pacjenta Moje Prawa”, „HCV – ukryta epidemia”, „Nie Cukrzycy”. Pomysłodawca programu edukacyjnego z zakresu praw pacjenta skierowanego do pielęgniarek/położnych „Szpital Promujący Prawa Pacjenta”. Od wielu lat odpowiedzialny za organizację obchodów Światowego Dnia Chorego oraz Forum Organizacji Pacjentów. Członek Rady Nadzorczej Kamiliańskiej Misji Społecznej oraz Rady Programowej Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą. Współpracownik Krajowego Centrum ds. AIDS.

 


Filip Raciborski

Socjolog, ekspert z zakresu zdrowia publicznego, kierownik Zakładu Epidemiologii i Promocji Zdrowia Instytutu Reumatologii, adiunkt na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, ekspert przy Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007-2015. Jeden z dwóch redaktorów naukowych monografii „Zdrowe Starzenie się: Biała Księga”. Współautor raportów eksperckich dotyczących kluczowych problemów zdrowotnych w tym walce z rakiem szyjki macicy oraz przeciwdziałaniu zakażeniom wirusowego zapalenia wątroby typu C. Autor publikacji z zakresu zdrowia publicznego, reumatologii oraz alergologii. Wiceprzewodniczący Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Współautor innowacyjnego rozwiązania z zakresu internetowej przedmedycznej oceny ryzyka chorób alergicznych (e-Allergy), które obecnie będzie wdrażane na ternie całej Polski.

 


Rafał Świerzewski

Doktor nauk chemicznych, pacjent, zastępca dyrektora ds. projektów strategicznych Fundacji Wygrajmy Zdrowie, członek Zarządu European Cancer Patient Coalition (ECPC), ekspert Europejskiej Agencji Leków (EMA). Jego praca naukowa dotyczy właściwości fizykochemicznych związków biologicznie czynnych, leków stosowanych w chemioterapii raka. Członek Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej.

 

Marzena Domańska-Sadynica

Ekspert z zakresu promocji zdrowia. Członek Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Nowej Gospodarki. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia PRCA z siedzibą w Londynie. Swoje wieloletnie doświadczenie w marketingu, wykorzystuje od ponad 15 lat tworząc skuteczne rozwiązania komunikacyjne w ochronie zdrowia. Inicjatorka i realizatorka wielu projektów edukacyjnych w obszarze promocji zdrowia, organizowanych we współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi. Obecnie uczestniczy w projekcie Obywatelskiej Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego dedykowanym opracowaniu nowelizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2016-2020. Inicjatorka i współautorka projektu Obywatelskiego Porozumienia na rzecz Onkologii.

EKSPERCI OBYWATELSKIEGO POROZUMIENIA NA RZECZ ONKOLOGII


Ks. Arkadiusz Nowak

Prezes Zarządu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Tytuł doktora nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki uzyskał w 2012 roku broniąc pracę doktorską na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 1995-2002 był pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. AIDS i narkomanii. W latach 2004 – 2006 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Społecznej przy Prezesie Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 1993 założył Polską Fundację Pomocy Humanitarnej Res Humanae, a w 2004 Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Od 2007 roku jest prowincjałem Polskiej Prowincji Zakonu Posługujących Chorym - Ojcowie Kamilianie.

W sferze publicznej zaangażowany jest w promowanie idei odpowiedzialnie rozumianej tolerancji i przeciwdziałaniu ksenofobii. W działalności społecznej kieruje się zasadą poszukiwania tych wartości, które prowadzą do jednoczenia środowisk a nie ich podziału. Uhonorowany wieloma nagrodami i oznaczeniami, m. in. Nagrodą Sekretarza Generalnego ONZ za walkę z nietolerancją i ksenofobią oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jerzy Gryglewicz

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, studiów podyplomowych z zarządzania jednostkami służby zdrowia na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikacji Najwyższej Izby Kontroli. Obecnie Lider Projektu MBA – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Były Zastępca Dyrektora ds. klinicznych Instytutu Reumatologii w Warszawie, Zastępca Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Miasta Stołecznego Warszawy, Główny Specjalista w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Departamencie Kontroli Wewnętrznej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Doradca firm audytorskich i konsultingowych, ekspert i uczestnik obrad Białego Szczytu, ekspert i uczestnik obrad Okrągłego Stołu w Ochronie Zdrowia, były doradca międzyresortowego Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia. 
Mapa województw

Ośrodki Onkologiczne w Polsce

Więcej Mapa województw

Multimedia

Materiały prasowe

Więcej Multimedia

Nasza galeria

Fotorelacje z wydarzeń

Więcej Nasza galeria

Organizator

Partner

Popierają nas

  • Organizacje wspierające